Mitä tarjoamme

 • Elinkeinosuunnitelmat; Vanhanmalliset elinkeinosuunnitelmat poistuvat käytöstä vuoden 2015 aikana ja ne korvataan Liiketoimintasuunnitelmilla mutta sisältö ei tule olennaisesti muuttumaan vanhaan elinkeinosuunnitelmaan nähden.

 • Liiketoimintasuunnitelmat; Uuden ohjelmakauden mukaiset liiketoimintasuunnitelmat maatiloille sekä pk-yrityksille tarkentuvat kevään 2015 aikana.
 • Laskentapalvelut; Maatilojen ja pk-yritysten kannattavuuden ja maksuvalmiuden ennakointi hyödyntäen Cashman-ohjelman työkaluominaisuuksia. Ensisijaiset selvityskohteet: kannattavuuden ja maksuvalmiuden väliset kohtalonyhteydet

 • Koulutus/konsultointi; taloushallinnon koulutukset ympäri Suomen, vahvuutena CashMan-ohjelman erikoisosaaminen sekä käyttötuntemus
 • Tilitoimistopalvelut; yhteistyössä Finanssila Oy:n kanssa

Kenelle

 • Monipuolinen talouden palvelutarjonta kohderyhmänä maataloudet, monialaiset maatilayritykset sekä pk-yritykset
 • Toiminta-alueenamme on elinkeino- ja taloussuunnitelmien osalta koko Suomi.
 • Olemme Mavin Tuettujen elinkeinosuunnitelmien hyväksytyt laatijat-listalla.


Miten

  Palvelutarjonta perustuu omistajansa pitkäaikaiseen kokemukseen sekä taloushallinnon osaamiseen maatalouden sekä yritystoiminnan osalta. Laadun takeena on laaja yhteistyö eri viranomaisten kanssa ja päivittäiset kontaktit pankkien, eri alojen yritysten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

 • Laskentapalvelut: Kannattavuuden määrittely ja seuranta.
  Toimivan yrityksen, mukaan lukien maatilat, tärkein tehtävä on tehdä tulosta, unohtamatta ihmisten ja eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.
  Kannattavuutta mitataan monin eri tavoin, mutta yksi käyttökelpoisimmista tavoista on käyttökatteen seuraaminen.

 • Maksuvalmius:
  Kannattava toiminta ei aina takaa riittävän maksuvalmiuden säilymistä joka tilanteessa.
  Jokaisen yrityksen/maatilan tulee ennakoida kohtuudella tiedossa olevat muutokset niin tuotteiden kuin tuotantopanostenkin suhteen.
  Näiden tietojen pohjalta on kyettävä mukauttamaan oma toimintansa niin, että edessä olevat muutostekijät eivät vaaranna olennaisella tavalla maksuvalmiutta.
  Tilan talousaineisto yhdistettynä tuotantotietojen kanssa antaa suunnittelijalle hyvät mahdollisuudet valmistaa tilaa kohtaamaan alati muuttuvat haasteet.

 • Tunnusluvut:
  Pankit ja Ely-keskukset vaativat tiloilta koko ajan entistä parempaa talous- ja tuotantoinformaatiota.
  Ajan tasalla oleva kirjanpito sekä tuotantoraporteista koostetut tulosteet ovatkin tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä tilan johtamisen työkaluja.
  Sidosryhmien aktiivinen informointi tulee edesauttamaan ratkaisevalla tavalla tilan valmistautuessa tuleviin tuotannon ja talouden muutoksiin.

 • Investoinnit:
  Investointi tehdään pääsääntöisesti tilan/yrityksen kannattavuuden parantamiseksi tai vähintäänkin nykyisen kannattavuuden säilymisen varmistamiseksi.
  Investointien kannattavuus ja siitä seuraavat muutokset tilan maksuvalmiudessa tulevat olemaan päätekijöitä uuden ohjelmakauden investointiavustusten ja korkotukilainojen saamiseksi.
  Tähän on valmistauduttava ajoissa etukäteen ja siksi hyvä suunnittelu on syytä aloittaa jo kauan ennen itse investoinnin toteuttamista.

 • Investoinnin kriittiset tekijät:
  Investoinnin kannattavuuden määrittely, avustusten ja korkotukilainojen hakumenettely, rahoituksen järjestäminen, vakuuksien varmistaminen.