Vahvuudet

Vahvin lenkki

Autiomat Oy on tehnyt yhteistyötä Suonentieto Oy:n kanssa jo vuodesta 1995 lähtien

Vahvin valttimme

Suonentieto Oy on kehittänyt uuden CashMan- ohjelman talouden seurantaan, analysointiin ja tulevaisuuden ennakointiin. Ohjelma mahdollistaa talouden lyhyen sekä pitkän tähtäimen suunnittelun ja ohjauksen.

Maatilatalouden ja siihen liittyvän yritystoiminnan toimintaympäristö on kehittymässä yhä haastavammaksi. Tuotantopanosten hintojen muutokset ovat yhä suurempia ja nopeampia. Myöskin tuotteiden hinnat laskevat ja nousevat nopeassa syklissä. Tässä tilanteessa on tarpeen tehdä vaihtoehtoisia ennakointilaskelmia päätöksenteon tueksi. Investointien kannattavuuden selvittäminen erilaisilla vaihtoehtolaskelmilla on tullut entistäkin tärkeämmäksi, jotta yritystä voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Rahoituksen riittävyyden ja maksuvalmiuden ennakointi lyhyellä että pitemmällä aikavälillä auttaa tekemään oikeita ratkaisuja.

Laadun tae

Kaikessa taloushallinnon suunnittelussa ja analysoinneissa hyödynnetään Suonentiedon laaja-alaista ohjelmistotarjontaa.